Juridisk info

Juridiske oplysninger

Nauticum ApS

Faardrupvej 18, 4200 Slagelse, DANMARK

Telefon: 7878 4213

E-Mail: mail@nauticum.shop

WEB:  https://nauticumshop.dk/

 

Direktør: Mai-Britt B. Vaqué

Jurisdiktion Næstved

CVR-nummer: 42281255

 

Bestyrelse:
Frank W. Vaqué, Dennis B. Petersen

Formand for bestyrelsen:
Mai-Britt B. Vaqué

 

Klageadgang
Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Nauticum ApS på e-mail. 
Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Mæglingsteamet for Forbrugerklager, www.naevneneshus.dk, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

 

Ansvarsfraskrivelse

1. Indhold af onlinetilbuddet
Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de oplyste oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet forsætligt eller groft uagtsomt Fejl eksisterer. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.

2. Referencer og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til eksterne hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren har kendskab til indholdet, og det vil være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, var intet ulovligt indhold genkendeligt på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på forfatterens egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i gæstebøger oprettet af forfatteren, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og alle andre former for databaser, hvis indhold kan tilgås eksternt. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brugen eller ikke-brugen af ​​sådanne oplysninger, er udbyderen af ​​den side, der henvises til, eneansvarlig, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links .

3. Ophavsret og varemærkeret
Forfatteren bestræber sig på at respektere ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har lavet eller at bruge licensfri grafik , lyddokumenter, videosekvenser og tekster . Alle mærkenavne og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejerskabsrettigheder. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder, bør ikke drages på grundlag af deres blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

4. Databeskyttelse
Hvis det er muligt at indtaste personlige eller forretningsmæssige data (e-mail-adresser, navne, adresser) i internettilbuddet, videregiver brugeren disse data på et udtrykkeligt frivilligt grundlag. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester er tilladt - så vidt det er teknisk muligt og rimeligt - uden at give sådanne data eller ved at angive anonymiserede data eller et pseudonym. Det er ikke tilladt at bruge de kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forlaget eller sammenlignelige oplysninger, såsom postadresser, telefon- og faxnumre og e-mailadresser, af tredjeparter til at sende oplysninger, der ikke er blevet udtrykkeligt anmodet om. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt mod afsendere af såkaldte spam-e-mails, hvis de overtræder dette forbud.

5. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal ses som en del af internettilbuddet, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.